Sinds zijn introductie in 2009 is bitcoin gigantisch in waarde gestegen. Bitcoin wordt gezien als een vorm van digitaal goud, een waardeopslag in onzekere tijden.

Je kunt beleggen in bitcoin middels de VanEck Bitcoin ETN.

Ethereum is een snelgroeiend platform voor digitale assets. Een nagenoeg onontgonnen gebied in de financiële wereld en tal van andere sectoren. Naarmate het gebruik van het platform toeneemt, stijgt de vraag naar Ethereum.

Beleggen in Ethereum is mogelijk via de VanEck Ethereum ETN.

Blockchain is de motor achter de digitale transformatie van de wereldeconomie. Of het nu gaat om cryptovaluta’s, beleggen of bankieren, blockchain biedt ongekende nieuwe mogelijkheden.

Beleggen in blockchain bedrijven kan via de VanEck Digital Assets ETF.

Daarnaast maakt Vaneck Het mogelijk om te beleggen in verschillende crypto ETNs zoals: de Avalanche ETN, de TRON ETN, de Polkadot ETN en de Solana ETN.

Disclaimer

Belangrijke kennisgeving VanEck

De informatie op deze website is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH en is uitsluitend bedoeld voor informatie- en advertentiedoeleinden.

De informatie op deze website vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het kopen van effecten, met inbegrip van aandelen van beleggingsfondsen of participaties in ETNs die op deze website of www.vaneck.com worden aangeprezen en andere financiële instrumenten, producten of diensten die worden gesponsord door aan VanEck gelieerde ondernemingen (“VanEck”).

VanEck is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele uitspraken en/of uitingen van Satoshi Radio.

VanEck stelt beleggingsfondsen en ETNs samen en geeft deze uit, maar geeft geen financieel advies aan particuliere beleggers en accepteert geen gelden van klanten. VanEck verleent uitsluitend financiële diensten (zoals financiële adviezen) aan professionele klanten zoals gedefinieerd in de gedetailleerde definitie in de Algemene voorwaarden op www.vaneck.com. Voor vragen over beleggen of handelen kunt u contact opnemen met uw adviseur, broker of bank. Voor technische vragen over onze beleggingsfondsen of ETNs kunt u contact met ons opnemen.

Een belegging in de aangeprezen beleggingsfondsen mag alleen worden gedaan op basis van het officiële prospectus van het beleggingsfonds, het desbetreffende supplement en de EBI en is onderworpen aan de daarin opgenomen voorwaarden.

Een belegging in een ETN mag alleen worden gedaan op basis van het meest recente prospectus van de ETN, de definitieve voorwaarden, het bijbehorende overzicht en de EBI, en is onderworpen aan de daarin opgenomen voorwaarden.

U kunt geld verliezen door in de beleggingsfondsen of de ETNs te beleggen. De waarde van de beleggingen kan fluctueren en de belegger krijgt het ingelegde bedrag mogelijk niet terug. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en zouden niet de enige overwegingsfactor mogen zijn bij het selecteren van een beleggingsproduct of een ETN. Elke belegging in het beleggingsfonds of ETN zou onderdeel moeten zijn van een breed beleggingsprogramma, en geen beleggingsprogramma op zichzelf. Alvorens te beleggen, moet een belegger de doelstellingen, risico’s, kosten en uitgaven van de belegging zorgvuldig afwegen.

Beleggen in beleggingsfondsen en ETNs brengt risico’s met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie raadplegen alvorens aandelen van een beleggingsfonds of ETN te kopen. Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de financiële verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar op www.vaneck.com en op aanvraag bij ons geregistreerde kantoor en bij alle kantoren van lokale informatieverstrekkers. De prospectussen van de beleggingsfondsen en de ETNs zijn alleen beschikbaar in het Engels en in voorkomende gevallen in bepaalde andere talen. Het prospectus en andere fondsdocumentatie kunt u raadplegen op www.vaneck.com

Niet verzekerd — Geen bankgarantie — Kan waarde verliezen